افغانستان‌مونیتور

پرونده ژنرال دوستم؛ واهمه‌های‌ یک بحران سیاسی و زورآزمایی‌های فرامرزی

رئیس جمهور غنی در تازه‌ترین کنفرانس مطبوعاتی خویش از صحبت در مورد پرونده دوستم-ایشچی خودداری کرده آن را یک معضل بین دو شخص توصیف کرد که باید از طریق سیستم عدلی و قضایی پیگیری شود. مشکل قانونى که راه را براى هردو جانب قضیه هموار و در عین حال دشوار می‌سازد، خاموشی قانون اساسى در مورد محاکمه معاونین رییس جمهور است.

دیدگاه‌ها

برای درج دیدگاه خود اینجا کلیک کنید