امنیت و دفاع

احیای اجماع منطقه‌ای و دستیابی به امنیت

اعلان استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، با واکنش های متفاوت کشور های منطقه روبرو شده است. افغانستان و هندوستان از این استراتیژی استقبال نموده، کشور های چون ایران و آسیای...

ادامه...