همسایگان

زندگی خانواده‌ شبه‌‌نظامیان افغانی که در سوریه می‌جنگند

هارون نجفی‌زاده | بی‌بی‌سی فارسی یکی از آشنایان که در جریان سفرم به مزارشریف شهری در شمال افغانستان، چند ساعت با من بود، به آرامی و کنجکاوی در بیخ گوشم سوالی پرسید که تاکنون با هیچ کس دیگر در میان...

ادامه...