فرهنگ و ادبیات

عبدالاحمد جاوید: پژوهشگری که گنجینه‌ای از خود به جا گذاشت

نهم اسد ۱۳۹۶ مصادف بود با پانزدهمین سالگرد مرگ عبدالاحمد جاوید، پژوهشگر و ادبیات‌شناس افغان متولد کابل که در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران مدرک دکترا گرفت و در سال ۱۹۷۲رئیس دانشگاه کابل شد. از...

ادامه...

یادداشتی از داکتر اخشید جاوید: به مناسبت پانزدهمین سالگرد وفات پروفسور جاوید

امروز مصادف است با پانزدهمین سالروز افول ستارۀ تابناک آسمان پرشکوه و با عظمت زبان و ادب فارسی دری، روانشاد آکادمیسین پوهاند داکترعبدالاحمد جاوید. مرگ پوهاند...