افغانستان‌مانیتور

افغانستان‌مانیتور

احیای اجماع منطقه‌ای و دستیابی به امنیت

اعلان استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، با واکنش های متفاوت کشور های منطقه روبرو شده است. افغانستان و هندوستان از این...

راه طولانی آمریکا برای تضمین آزادی دینی

قانون اساسی آمریکا «آزادی دینی» برای همه‌ی شهروندان کشور را تضمین کرده است؛ اما این برابری و آزادی به سادگی دست نیامد. بنیان‌گذاران کشور آمریکا و...

اختلاف سارتر و کامو بر سر مسئله‌ی آزادی

آن‌ها زوج عجیبی بودند. آلبر کامو در الجزایرِ زیر سلطه‌ی فرانسه، در خانواده‌ای فقیر از مهاجران اروپایی، به دنیا آمده بود و چهره‌ی جذابی داشت. ژان-پل...

آیا «دموکراسی» هنوز معنا دارد؟ چه معنایی؟

«دموکراسی ناگزیر عبارت است از حکومت خبرگان تحصیل‌کرده، و مردم عادی نقشی جز این ندارند که گاه و بی‌گاه کارهای خبرگان را تأیید یا رد کنند.» آیا با این...

نویسنده در نقش مورخ: سوتلانا الکسیویچ

بسیاری از مورخان معتقد بودند که اگر به مردم شوروی فرصت دهند که تجارب خود را بی‌پرده و صریح بیان کنند، سوسیالیسم را نقد خواهند کرد. اما مصاحبه‌های...

چرا «آزادی بیان جهانی» ضرورت دارد؟

تیموتی گارتن اَش، مورخ و محقق انگلیسی، از مدافعان و ترویج‌کنندگان سرشناس «آزادی بیان» در کشورهای مختلف دنیاست. او، علاوه بر انتشار آثاری در این...