فرهنگ و ادبیات

یادداشتی از داکتر اخشید جاوید: به مناسبت پانزدهمین سالگرد وفات پروفسور جاوید

امروز مصادف است با پانزدهمین سالروز افول ستارۀ تابناک آسمان پرشکوه و با عظمت زبان و ادب فارسی دری، روانشاد آکادمیسین پوهاند داکترعبدالاحمد جاوید. مرگ پوهاند داکتر جاوید ضایعه بزرگ فرهنگی بود و مرگ ایشان در وضعیتی به وقوع پیوست که هنوز شمار زیادی از پژوهش ها و تالیفات شان، نشر نشده بودند.

ما همه فانی  و بقا بس تراست

 به مناسبت پانزدهمین سالگرد وفات داکتر جاوید

 

یادداشتی از داکتر اخشید جاوید

 

امروز مصادف است با پانزدهمین سالروز افول ستارۀ تابناک آسمان پرشکوه و با عظمت زبان و ادب فارسی دری، روانشاد آکادمیسین پوهاند داکترعبدالاحمد جاوید. مرگ پوهاند داکتر جاوید ضایعه بزرگ فرهنگی بود و مرگ ایشان در وضعیتی به وقوع پیوست که هنوز شمار زیادی از پژوهش ها و تالیفات شان، نشر نشده بودند.

پس از مرگ پوهاند جاوید، درکوتاه ترین فرصت ممکن دست به کار شدم و به تنهایی و هزینۀ شخصی، تألیفات و پژوهش های بازماندۀ آن مرحومی را پیاپی نشر کردیم تا از یکسو از خطر نابودی و فراموشی در امان باشند و از سوی دیگر در معرض استفادۀ علاقه مندان قرار گرفته، خاطره، نام و کارکرد های جاوید جاودانتر گردد.

کتاب اوستا (مرتبۀ دوم در سال ۱۳۸۴)، نوروز خوش آیین (مرتبۀ دوم در سال ۱۳۸۴)، افسانه های قدیم شهر کابل درسال ۱۳۹۰، مقالات جاوید (در چهار جلد) در سال ۱۳۹۰، تاریخ ادبیات فارسی دری در سال ۱۳۹۰، نگاهی به اشعار دری خوشحال خان ختک درسال ۱۳۹۰، کابل در آیینۀ تاریخ در سال ۱۳۹۱، بامیان در باستان و داستان درسال ۱۳۹۱، فرهنگ جاوید در سال۱۳۹۱، صحبت های رادیویی جاوید در سال ۱۳۹۵و سخن سرایان  افغانستان در سال ۱۳۹۶ اقبال چاپ یافتند.

در سالمرگ آن پیر فرزانه، می خواهم بگویم که سلسلۀ نشر و تکثیر آثار استاد جاوید کماکان ادامه خواهد داشت. قرار است سایر نبشته های شان در آینده و حتی المقدور به چاپ برسند.

اطمینان خاطر دارم که آن روز فراخواهد رسید تا نسل جوان و فرهنگیان ما اعم در داخل و خارج از کشور قادر گردند تا از ارزشها و دست آوردهای فرهنگ اصیل و جلیل این مرزوبوم به وجه احسن و شایسته ارجگزاری و پاسداری به عمل آوردند.

 روان جاوید شاد و یادش پایا و ماندگار باد!

پروفسور عبدالاحمد جاوید، در سال ۱۳۰۶ در کابل به‌دنیا آمد. در سال ۱۳۲۲ وارد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. در سال ۱۳۲۳ با گرفتن بورسیه از دانشگاه تهران به آنجا رفت و در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مشغول تحصیل شد.
هم‌زمان با تحصیل در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، در دانشکدۀ ادبیات نیز نام نویسی کرد.
در سال ۱۳۲۸ مدرک کارشناسی/لیسانس دانشکدۀ ادبیات، و در سال ۱۳۲۹ لیسانس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه تهران به دست آورد.
جدا از زبان مادری او که همان فارسی دری بود، به زبان های پشتو و انگلیسی وارد بود. همچنین آشنایی با فرانسوی و روسی هم داشت.
پروفسور جاوید درسمت‌هایی مثل مدیریت نشرات رادیو کابل، عضویت هیئت بررسی کتابهای درسی وزارت معارف (آموزش و پرورش) و ریاست دانشگاه کابل کار کرده بود.
پروفسور جاوید با علی‎اکبر دهخدا، شاعر، لغت‌شناس و بنیانگذار لغتنامه دهخدا.
پروفسور جاوید در ۹ اسد/مرداد ۱۳۸۱ خورشیدی در شهر لندن چشم از جهان پوشید. براساس وصیت آقای جاوید، او را به‌ کابل منتقل و در گورستان شهدای صالحین به‌خاک سپردند.

دیدگاه‌ها

برای درج دیدگاه خود اینجا کلیک کنید